Kamień Budowlany

Piaskowce budowlane to kopaliny skalne przydatne do produkcji bloków, płyt okładzinowych, a także mniejszych elementów foremnych (tzw. formaków), kamienia łupanego, murowego i kruszywa budowlanego. Piaskowce budowlane klasyfikowane są w grupie kamieni łamanych i blocznych. Charakteryzują się one określonymi w obowiązujących normach (obecnie: PN-84/B-01080) właściwościami fizykomechanicznymi, takimi jak: nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność i ścieralność. Dla tej grupy skał niezbędne są ponadto własności bloczne (dla piaskowców definiowane jako możliwość uzyskania bloków powyżej 0,4 m3) oraz walory dekoracyjne.

Jako kamieni budowlanych najczęściej używa się wapienia twardego i miękkiego oraz m.in. piaskowca. Używany jest jako materiał konstrukcyjny w postaci bloków i płyt do budowy fundamentów, cokołów, murów, podpór i slepień, jako materiał wykończeniowy (kamień budowlany licowy) w postaci płyt i profilowanych elementów okładzinowych do licowania ścian budowli, na stopnie schodowe, balustrady itp., do budowy dróg (kamień budowlany drogowy) – kamień polny, żwir, tłuczeń, jako kruszywo do produkcji betonu i jego pochodnych – piasek, żwir, tłuczeń. Kamień Budowlany znajduje zastosowanie m.in. przy budowie ogrodzeń podmurówek altan, grilli ogrodowych, itp.

W naszej bogatej ofercie, znajdą Państwo piaskowiec jako kamień budowlany o następujących parametrach:

 

Zapraszamy do kontaktu gwarantując, że żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

 

 

Eurostone Logo

biuro@eurostone.com.pl

600-309-619