Usługi

Oferujemy następujące produkty związane z obróbką piaskowca:

elementy szlifowane profilowane i szablonowe

Słupki ogrodzeniowe:

Parkingów
Skwerów
Placów
Gzymsy
Nakrywy ogrodzeniowe
Podokienniki
Fontanny
Grile i wyroby ogrodowe
Krawężniki
Ławki, stoły

Koryta kwiatowe
Kominki
Nagrobki
Tralki
oraz elementy małej architektury wg indywidualnych zamówień.

 

 

 Z piaskowca wykonamy wszystko !

 Eurostone Logo

biuro@eurostone.com.pl

600-309-619